Informacja o przyznaniu dotacji

"Dotacja na kapitał obrotowy Aniflex Sp.j"

Informujemy o otrzymaniu dotacji do projektu o nazwie "Dotacja na kapitał obrotowy Aniflex Sp.j" na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie w ramach działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość dofinansowania z UE: 265 686.84 PLN