Informacja o realizacji projektu

Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce Aniflex

Informujemy, że realizujemy projekt pt. "Wdrożenie nowego modelu biznesowego na rynkach zagranicznych w Spółce Aniflex” którego celem jest wzrost przychodu z działalności eksportowej, a także zwiększenie konkurencyjności Spółki na arenie międzynarodowej.

 

Wartość dofinansowania z UE: 169 300,00 PLN