Farba termochromowa

Duża konkurencja na rynku dostępnych dóbr przyczynia się do poszukiwania przez producentów coraz to nowszych możliwości na wyróżnienia produktu na tle konkurencji.

W chwili obecnej rynek etykiet oferuje wiele rozwiązań z zastosowaniem nowych technologii produkcyjnych jak i możliwości zdobień. Jedną z wspomnianych metod jest zastosowanie farb i lakierów. Spośród gamy dostępnych propozycji można wyróżnić: farby metaliczne, fluorescencyjne, czy wszelkiego rodzaju zdrapki. Dużym zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszą się farby termochromowe.

Można wyróżnić farby termochromowe dwuzakresowe, z efektem nieodwracalnym oraz z efektem odwracalnym.

Farba termochromowa dwuzakresowa w wielu przypadkach wykorzystywana jest jako znacznik rozmrożenia produktu. Za jej pomocą można oznaczyć np. towary wymagające specjalnych warunków przechowywania, w chwili, kiedy nie zostaną one spełnione oznaczenie zmienia kolor, efekt ten można odwrócić jedynie poprzez osiągnięcie tzw. temperatury kasowania, która znana jest tylko producentowi.

Farby z efektem nieodwracalnym stosowane są między innymi do oznaczania produktów, które przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji lub autoklawy np. narzędzi chirurgicznych używanych w służbie zdrowia. Farba z efektem nieodwracalnym wykorzystywana jest również do produkcji papieru termicznego.

Farby z efektem odwracalnym wykorzystywane są w dużej mierze przy realizacji zaplanowanych dla produktu działań marketingowych. Za ich pomocą można ukryć treści bądź obrazy, które ukażą się w chwili osiągnięcia przez farbę temperatury zmiany, po czym w chwili ochłodzenia nastąpi ponowne zakrycie treści. Farby te stosowane są ponadto do druku zabezpieczeń papierów wartościowych, biletów, czeków, bonów, paszportów. Sprawdzenie autentyczności odbywa się poprzez podgrzewanie wydruku ręką. Farba używana jest do druku opakowań i etykiet np. jako wskaźnik oziębienia dla takich produktów jak napoje chłodzące, piwa, alkohole wysokoprocentowe czy też, jako wskaźnik podgrzania w przypadku opakowań gorących dań lub pojemników z gorącymi napojami.

Zastosowanie farb termochromowych daje producentom wiele możliwości zarówno w obszarze działań marketingowych jak i w zakresie zabezpieczenia swojego produktu przed wszelkiego rodzaju próbami manipulacji.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu.